Introductie
I-for-You
Interim management
Co-management
Advisering
Presentaties
Beleidsstukken
Werkwijze
Tarief
Contactformulier
Jan Posthuma

BELEIDSSTUKKEN 

 

Tijdens schooljaar kan de werkdruk voor de directie van de school soms hoog oplopen in de periode dat er beleidsstukken samen-gesteld moeten worden.

 

I-for-You kan de directie ontlasten door het bieden van projectmatige korte  ondersteuning bij:

 

  • Het herzien of compleet vernieuwen van de schoolgids

  • Het samenstellen van de schooljaarkalender

  • Het opstellen van het formatieplan

  • Het opstellen van het taakbeleid

  • Het opstellen van het schooljaarplan

  • Het herzien of compleet vernieuwen van het schoolplan

  • Het maken van een jaarplan voor de Brede School.

  • Het opzetten van een PR-plan

  • ..............................................................

 

I-for-You maakt hierbij, indien gewenst, gebruik van  zelfontworpen © formats.