Introductie
I-for-You
Interim management
Co-management
Advisering
Presentaties
Beleidsstukken
Werkwijze
Tarief
Contactformulier
Jan Posthuma

 

Presentaties

I-for-You verzorgt, in samenwerking met u, presentaties met een schoolspecifiek karakter. Deze presentaties kunnen voorzien worden van foto's en videofragmenten uit de eigen school.

 

De presentaties kunnen zowel voor extern als intern gebruik gemaakt worden.

 

Externe presentaties kunnen:

  • gebruikt worden als voorlichting aan ouders op contactavonden.
  • geplaatst worden op de website van de school.

Interne presentaties kunnen gebruikt worden:

  • als inleiding op onderwijsvernieuwende onderwerpen.
  • als aanzet tot collegiale consultatie.
  • als startpunt voor teamworkshops door I-for-You.