Introductie
I-for-You
Interim management
Co-management
Advisering
Presentaties
Beleidsstukken
Werkwijze
Tarief
Contactformulier
Jan Posthuma

 

Interim managemenT

 

OverbruggingsmanagemenT.

Vaak is het moeilijk om een vacante directeursplaats vervuld te krijgen. Tijdens het zoeken naar een geschikte nieuwe directeur moeten toch de lopende zaken geregeld worden om de school door te laten draaien. Het gebruik maken van een interim-manager voor een aantal dagen per week is dan een goede optie.

 

VERANDERINGSMANAGEMENT.

Het vertrek van een directeur kan het moment zijn om veranderingen in te (willen) voeren. Het is dan vaak wenselijk om eerst samen met het team een analyse te maken en een schoolprofiel op te stellen. Aan de hand daarvan kan gezocht worden naar een geschikte directeur om de veranderingen vorm te geven. Echter...ook als de directeur aanwezig is/blijft, kan de wens tot verandering aanwezig zijn.

In beide gevallen is het nuttig als een objectieve partij meekijkt, meedenkt en meestuurt.

I-for-You kan de organisatorische/procedurele aspecten van het traject overnemen en meedenken / adviseren m.b.t. de in te voeren veranderingen.