Introductie
I-for-You
Interim management
Co-management
Advisering
Presentaties
Beleidsstukken
Werkwijze
Tarief
Contactformulier
Jan Posthuma

 

I-FOR-YOU

Is het bureau dat ondersteuning biedt aan basisscholen die dat willen en kunnen gebruiken!

 

Hierbij valt te denken aan:

  • Overbruggingsmanagement bij afwezigheid van de directeur.

  • Ondersteuning van een beginnend directeur.

  • Ondersteuning van een adjunct-directeur.

  • Analyse van de school en het opstellen van een schoolprofiel.

  • Hulp bij het (her)formuleren van visie en missie.

  • Advies en hulp bij het opstellen van beleidsplannen.

  • Het maken en/of uitvoeren van schoolspecifieke presentaties.

  • Het verzorgen van workshops.

 

I-for-You biedt de bovengenoemde ondersteuning

aan tegen een redelijke tarief !